tallinn (at) arstideliit.ee
tel: 606 7732

Juhatuse liikmed

Siit leiab kõik meie juhatuse liikmed. Juhatus valiti 25.04.2017 a.

Pille Andresson
Piret Viiklepp
Toomas Kariis
Marge Kütt
Indrek Oro
Tiit Kivistik
Ann Paal
Lembi Põlder
Külliki Suurmaa
Ülle Uustalu