tallinn (at) arstideliit.ee
tel: 606 7732

Juhatuse liikmed

Siit leiab kõik meie juhatuse liikmed. Juhatus valiti 15.09.2020 a.

Pille Andresson
Helen Ilumets
Toomas Toomsoo
Marge Kütt
Indrek Oro
Tiit Kivistik
Tiit Meren
Lembi Põlder
Külliki Suurmaa
Marge Lenk
Jaanus Ellermaa