Tallinna Arstide Liit

Tere tulemast Tallinna Arstide Liidu koduleheküljele!

 

Tallinna Arstide Liit on arstide vabatahtlik mittetulunduslik kutseühing, mis on asutatud 15. juulil 1988.a.

Tallinna Arstide Liidu (edaspidi nimetatud TAL) liikmeteks on Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses töötavad arstid.

TAL eesmärk on arstide ühendamine ja liikmete kutsehuvide esindamine ning kaitse. TAL tegevuse põhisuunad on palga-ja töötingimuste eest seismine, vastutuskindlustuse korraldamine, arstide teadmiste täiendamine, täiendõppe toetamine, seltsi- ja kultuurielu korraldamine jne.

TAL tegevust juhib juhatus, mis valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks. TAL tegevuse eesmärgid ja põhisuunad on määratletud põhikirjas.